ESMONDE PHOTOGRAPHY
Epitome Of A Tourist Trap: The World´s Largest Prairie Dog :: Prairie Dog Town, Kansas :: © 2003 Patrick Esmonde
Epitome Of A Tourist Trap: The World's Largest Prairie Dog
Prairie Dog Town, Kansas